jetPic

ماموریت لایوبوک

ما در لایوبوک به این معتقدیم: کمک آموزشی یعنی کمک معلم. نگرش ما به فناوری آموزشی مدرن (Ed-Tech) مبتنی بر رفع چالش‌های ساختاری کمبود نیرو و شکاف منابع در آموزش، به ویژه برای معلمان، است. با وجود بیش از ۶۰ میلیون معلم در دنیا همچنین با کمبود ۷۰ میلیون معلم برای ارائه آموزش استاندارد به همه کودکان روبرو هستیم.

درباره لایوبوک بیشتر بدانید arrow-left
مهرگیتی
لایوبوک
شهرکتاب

سوالات متداول